Senior


Hos SETA har du som senior muligheden for at fortsætte med at arbejde, trappe ned eller genoptage arbejde på dine betingelser. Du opretter blot en profil under ”Opret profil” og indtaster de fornødne oplysninger. For at sikre den bedste og mest effektive platform vil du bedt om at indtaste forskellige relevante oplysninger såsom dit ønskede antal arbejdstimer om ugen, ønskede arbejdsområde(r), relevant uddannelse, relevant erhvervserfaring med mere. Når du har oprettet din profil, er dit arbejde færdigt, og du kan nu roligt vente på at blive kontaktet af interesserede virksomheder. Når en virksomhed finder din profil interessant, vil vi kontakte dig og sætte jer sammen, såfremt du ligeledes finder samarbejdet interessant. På denne måde kan du selv takke ja eller nej til eventuelle tilbud om job.

Hos SETA har vi et stærkt fokus på kvaliteten af vores vikarer såvel som de arbejdspladser, de er på. Vi modtager løbende feedback fra begge parter om henholdsvis vikarernes indsats og arbejdspladserne. Vi forbeholder os derfor ret til at opsige samarbejdet med vikarer eller virksomheder, hvis samarbejdet mod forventning ikke fungerer. Vi er meget opmærksomme på netop dette for at kvalitetssikre vores service for både vikarer og virksomheder.

Praktiske oplysninger om ansættelsen, så som lønudbetaling, registrering af timesedler mm., vil blive fremsendt, så snart et samarbejde mellem dig og en virksomhed er på plads.

Fordele ved at anvende SETA:

  • Du indikerer selv, hvor mange timer du vil arbejde, hvor du vil arbejde og anden relevant information for udelukkende at sikre relevante jobtilbud.
  • Opret blot en profil, og dit arbejde er færdigt. Du kan nu vente på at blive kontaktet af interesserede virksomheder.
  • Du kan selv takke ja eller nej til de jobtilbud, du måtte få.
  • Det er altid helt gratis at benytte vores service.
  • Du bliver synlig i vores profildatabase for en lang række virksomheder.

Kort fortalt:

  • Lønnen er fastsat i forhold til gældende overenskomster. SETA har tiltrådt Dansk Erhvervs vikaroverenskomst med 3F. Er arbejdsområdet ikke dækket af denne eller anden overenskomst, vil lønnen blive fastsat ud fra ligebehandlingsprincippet.
  • SETA har bl.a. et samarbejde med interesseorganisationen Lederne for at udvide kendskabet til seniorers værdi på arbejdsmarkedet.
  • Vores primære målgruppe er aldersgruppen 60+ for personer, der enten er gået på efterløn eller pension, men som fortsat ønsker at have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan også være personer, der, inden de trækker sig helt tilbage, vil prøve kræfter med andet arbejde på deres egne betingelser.

Bemærk, at der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af offentlige efterløns- og pensionsydelser. Nedenstående er udelukkende tænkt som en vejledende information til vores brugere. Vi fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle tastefejl. Du er selv ansvarlig for ikke at arbejde for meget og holde dig løbende opdateret om gældende regler.

Indtægt ved siden af efterløn:

Du har mulighed for at arbejde så meget, som du ønsker. Der foregår dog en vis modregning i din efterlønsydelse, som er baseret på bl.a. timeløn og antal arbejdstimer. Du kan, under visse forudsætninger, opnå et mere lempeligt fradrag for arbejde op til 36.840 kr. årligt (2016). Lav en præcis beregning baseret på dine forhold på www.efterloensberegner.dk eller læs mere på www.borger.dk under ”pension og efterløn”.

Indtægt ved siden af folkepensionen:

Du har mulighed for at arbejde så meget, som du ønsker. Der er gode muligheder for at arbejde uden at blive trukket i folkepensionens grundbeløb. Du har som folkepensionist derudover et bundfradrag på 60.000 kr. (2016), der gør, at de første 60.000 kr., du tjener om året, heller ikke påvirker dit pensionstillæg. Lav en personlig konsekvensberegning af dine forhold ved at logge på med NEM-ID på www.borger.dk.

 

Uddybning af reglerne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Uddybning af reglerne

NB! Hvis du har udbetalinger fra eksempelvis ratepension eller livrenteprodukter og forventer en rimelig indtægt fra erhvervsarbejde, kan det i nogle tilfælde være fordelagtigt at sætte disse udbetalinger i bero, imens du er i beskæftigelse. På den måde kan du opnå flere års forrentning af de tilbageværende penge i pensionsordningen og dermed en større samlet pensionsudbetaling, når du vælger at genoptage udbetalingerne. Kontakt dit pensionsselskab for at høre nærmere om dine muligheder.

Kontakt

Dit navn (påkrævet)

Din email (påkrævet)

Emne

Besked