Baggrund


Baggrunden for etableringen af SETA er et ønske om at imødekomme det stigende behov for et bindeled mellem meget kompetente seniorer, der ikke er klar til en fuldtids pensionisttilværelse, og arbejdsgivere. Prognoser for befolkningsudviklingen i Danmark viser samstemmende, at andelen af personer i aldersgruppen 60+ år vil være stigende i forhold til antallet af personer i aldersgruppen 18 til 60 år. Dette vil skabe store udfordringer for virksomheder i forhold til rekruttering af kvalificerede medarbejdere og for samfundet som helhed. Fra politisk hold er det primære fokus at uddanne de yngre generationer bedst muligt. Det er bestemt vigtigt, men vi bør i meget højere grad kigge på, hvilke ressourcer der er tilgængelige, og hvordan vi kan bruge dem bedst muligt.

Der er et stort ubrugt potentiale i at anvende kvalifikationerne hos nuværende velkvalificerede seniorer i Danmark. Der er nemlig en stor andel af efterlønnere og pensionister, der fortsat ønsker en relation til arbejdsmarkedet, dog typisk i en mindre tidskrævende rolle end fuld tid. Der er et stort antal veluddannede seniorer, der har en hel karrieres erfaring bag sig, som uden tvivl vil kunne skabe stor værdi i forskellige typer virksomheder. Derudover er levealderen og sundheden blevet væsentligt forbedret, og færre er nedslidte, når de når pensionsalderen. Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) viser, at 60-årige og derover har det laveste sygefravær af alle.

Hos SETA vil vi gøre det muligt for alle de viljestærke seniorer at bevare, eller genoptage, forbindelsen til arbejdsmarkedet på deres vilkår. Hos SETA angiver seniorerne selv, hvor mange timer de ønsker at arbejde, i hvilket geografisk område, hvilke arbejdsfunktioner mv. Ansættende virksomheder har derfor via SETA adgang til højt kvalificerede, erfarne og drevne seniorer, som typisk kan tilbyde mere fleksible ansættelser i forhold til tiltrædelse, arbejdstid mv. og dermed udgøre et værdifuldt aktiv for moderne virksomheder.

 

Kontakt

Dit navn (påkrævet)

Din email (påkrævet)

Emne

Besked